Mitä lyhytterapia on?

Se on luottamuksellista.

Se on yksilöllistä.

Se on asiakaslähtöistä.

Se on elämän haastavia tilanteita varten.

Se sopii myös pienempien pulmien ratkaisuun.

Se keskittyy voimavarojen löytämiseen.

Se ohjaa asiakasta omia arvojaan kohti.

Se on kestoltaan 1-25 kertaa.

Siihen ei tarvitse lähetettä.

Se ei ole Kela-korvattavaa.

Siitä ei tehdä sähköisiin järjestelmiin kirjauksia (Omakanta tms).

Lyhytterapiaan voi tulla kuka tahansa.