Mitä on ratkaisukeskeinen terapia?


Ratkaisukeskeinen terapia on ihmisen kohtaamista arvokkaana omana itsenään.

Terapiassa pyritään löytämään uusia näkökulmia erilaisiin elämän haasteisiin.

Terapiassa käsitellään sinulle tärkeitä asioita ja nostetaan esiin sinun vahvuuksiasi ja voimavarojasi.

Terapiassa keskitytään sinun tavoitteisiisi ja muutostoiveisiin.

Eli ratkaisukeskeinen terapia on kaikkea tätä:

- asiakaslähtöistä
- hyväksyvää
- arvostavaa
- käytännönläheistä
- tulevaisuuteen suuntaavaa